VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Vánoční svátky

Vánoce

 

Vánoce jsou jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků. Oslavují narození Ježíše Krista. Jsou chápány i jako jeden z nejvýznamnějších civilních svátků a slaví se i v mnoha zemích, kde má křesťanství jen malý vliv.

Kořeny dnešních oslav Vánoc je třeba hledat již v předkřesťanských oslavách zimního slunovratu. Tento svátek se neslavil jen v Evropě, ale i v Asii,  u amerických Indiánů i jinde. Ve starém Římě se nakonec oslavy slunovratu ustálily na 25. prosinec.

Zvláštní význam měl při původních svátcích oheň a církev přejala tento zvyk jako uctívání věčného světla.

Samotné vánoční svátky začínají Štědrým dnem 24. prosince.

Nejdůležitějším svátkem je pro křesťany 25. prosinec, slavnost Narození Páně, tedy oslava narození ježíše Krista. (v občanském kalendáři označený jako „1. svátek vánoční“)

26. prosince  je pak svátek sv. Štěpána (občanský „2. svátek vánoční“)

 

 
založeno 12.11.2006