VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Vánoční svátky

26. prosince - svátek sv. Štěpána

V tento den se připomíná mučedníka sv. Štěpána, který neohroženě hovořil o vzkříšení Ježíše Krista a byl za to ukamenován.

Sv Štěpán je patronem Uher (Rakouska) a patron koní a vinné révy.

V Čechách je tento svátek spojen s tradiční koledou.

Koleda, koleda Štěpáne!
Co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad' jsem s ní na ledu,
psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Co mám smutný dělati?
Musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte!
Koledu mi dali,
přece se mi smáli.

„Na Štěpána“ odcházeli ze služby čeledíni, příp. i děvečky a na odchodnou  dostával každý sloužící zvláštní koláč, tvořený třemi spletenými prameny do kruhu a ozdobený ořechy, rozmarýnem a pentlemi.


 
založeno 12.11.2006