VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Tři králové

Tři králové

Je to označení pro mudrce, kteří navštívíli krátce po narození Ježíška v Betlémě a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu.

Pozdní středověké legendy jim přisuzují jména Kašpar, Melichar a Baltazar a svátek Tří králů připadá na 6. ledna. Fakticky tímto svátkem vrcholí Vánoce.

Kašpar přinesl Ježíškovi zlato - jako symbol královské důstojnosti.

Melichar přinesl kadidlo - vonnou pryskyřici, která se používá při náboženských obřadech a meditacích.

Baltazar přinesl myrhu - jako symbol Ježíšova lidství.

Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečení, ale jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. Ostatky svatých Tří králů podle legendy nalezla svatá Helena, která je přivezla do Konstantinopole a později darovala milánskému biskupovi. Po dobytí Milána roku 1158 císařem Fridrichem Barbarossou kolínský arcibiskup Reinhard z Dasselu převezl tyto ostatky do Kolína nad Rýnem, kde je uložil do chrámového pokladu kostela sv. Petra. Ostatky Tří králů se staly místem úcty mnoha poutníků, jeden z významných zlatotepců Mikuláš z Verdunu pro ně zhotovil relikviář ze vzácných materiálů. Od roku 1948 je tento relikviář umístěn za hlavním oltářem kolínského dómu.


 
založeno 12.11.2006