VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Pranostiky

Pranostiky na leden

1. ledna

Panna Maria, Matka Boží - Nový rok

 • Připadne-li Nový rok na pondělí, prorokuje se krutá zima, vlhké jaro, povodně a těžké nemoci.
 • Připadne-li na úterý, bude zima ještě krutější, ale zato úrodný rok.
 • Připadne-li na středu, lze očekávat příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med.
 • Připadne-li na čtvrtek, předpovídá se mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.
 • Připadne-li na pátek, nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti, a dokonce hrozí i válka.
 • Připadne-li na sobotu, bývá málo obilí, málo větrů, mnoho ovoce, ale také mnoho zimnic.
 • Připadne-li na neděli, lze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto.
 • Hospodář si první leden pamatuje, ten mu n budoucí rok ukazuje:
 • Jak na Nový rok, tak po celý rok.
 • Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok.
 • Novoroční noci vítr od východu pro dobytek mor, vítr od západu králům smrt, od poledne mor lidem, od půlnoci neúrodu přinášel.
 • Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
 • Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
 • Na Nový rok ráno nebe rudé - nepohoda, svízel velká bude.
 • Na Nový rok zrána jasné lesky, prorokují v létě časté blesky.
 • Je-li Nový rok hezky, budou pěkné žně.
 • Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit.
 • Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
 • Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
 • Na Nový rok o slepičí krok.
 • Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále (6. 1.) o krok dále, na Hromnice (2. 2.) o hodinu více.6. ledna

Zjevení Páně, Tří králů; Božího křtění - Baltazar, Melichar

 • Na Tři krále - zima stále.
 • Na Tři krále -zima stále, mnoho hvězd a o skok dále.
 • Na Tři krále mrzne stále.
 • Tři králové mosty staví, nebo je boří.
 • Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně bramborů.
 • Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.
 • Je-li na tři krále jasno, zdaří se pšenice.
 • Na Tři krále o skok dále.
 • Již nás mrazy nepoplení, minulo tě boží křtění.
 • Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.


(sesbíráno z různých webů a stránek)Pranostiky na prosinec

 • Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
 • Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
 • Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
 • Prosinec naleje a leden zavěje.
 • Pryští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
 • Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy báti.
 • Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
 • Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
 • Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
 • Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
 • Jaký prosinec, takové jaro.
 • Studený prosinec - brzké jaro.
 • Jaký prosinec - takový červen.
 • Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
 • Když měsíc o vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.
 • Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí úrodný; je-li však jen částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
 • Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
 • Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
 • Je-li studený prosinec, hodně práce bude mít žnec.
 • Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
 • Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
 • Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
 • Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
 • Mrazivý prosinec, hodně sněhu – úrodný roček bude v běhu.
 • Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
 • V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá,
  hojnost všady bývá žita.
 • Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
 • Pošmurný prosinec dobré je znamení
  pro sady, lučiny i všechno osení.
 • Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
1. prosince

sv. Edmund Campion 

 • O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
 • Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři neděle trvati.
 • Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.3. prosince

sv. František Xaverský – Svatoslav

 • O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.4. prosince

sv. Jan z Damašku, sv. Barbora – Barbora

 • Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
 • Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
 • Svatá Barbora bývá naškrobena.
 • Svatá Barbora vyhání dříví ze dvorka.
 • Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
 • O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
 • O svaté Barboře, měj sáně na dvoře!
 • Na svatou Barboru sáně do dvoru!
 • Svatá Barborka táhne sáně ze dvorka.
 • Na svatou Barboru mruz - schovej saně, hotuj vůz.
 • Po svaté Baruši střez nosu i uší!
 • Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
 • Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
 • Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
 • Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.
 • Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.
 • Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.
 • Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.6. prosince

sv. Mikuláš z Myry – Mikuláše

 • Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu;
  pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
 • Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje,
  ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
 • Na svatého Mikluláše je už zima celá naše.
 • Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
 • Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
 • O svatém Mikuláše často snížek práší.
 • Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
 • Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.13. prosince

sv. Lucie (Světluše) – Lucie

 • Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
 • Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
 • Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
 • Lucie noci upije, ale dne nepřidá.16. prosince

sv. Adelaida (Adéla) – Albína

 • O svaté Albíně schovej se do síně.
 • Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.17. prosince

sv. Lazar – Daniel

 • O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.21. prosince

sv. Petr Kanisius – Natálie

Tomáše apoštola

 • Na svatého Tomáše nejdéle noc naše.
 • Na svatého Tomáše zima se rozpáše.
 • Na svatého Tomáše zima je naše.
 • O svatém Tomáši meluzína straší.23. prosince

sv. Jan Kanti – Vlasta

 • Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.24. prosince

Adam a Eva (Štědrý den) – Adam a Eva

 • Když Kateřina po ledě už chodívá,
 • Eva potom blátem oplývá.
 • Na Adama a Evu čekejte oblevu.
 • Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
 • Jitřní jasné a obloha čistá,
  úroda hojná příští rok jistá.
 • Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce,
  bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
 • Jasno na den Štědrý - úroda tvrdého zboží a hrachu.
 • Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
 • Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
 • Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
 • Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
 • Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
 • Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
 • Vítr na Štědrý den od půlnoční strany,
  raduj se, rok bude plenný a úrodný.
 • Padá-li na Štědrý večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
 • Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
 • Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.25. prosince

Narození Páně (Boží hod vánoční) – 1. svátek vánoční

 • Do vánoce není ani hladu, ani zimy.
 • Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
 • Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
 • Levné povětří okolo vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
 • Když čas před vánocemi až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
 • Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím více po vánocích.
 • Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší.
 • Nedej Bůh teplých vánoc a pošmourného svatého Jiří!
 • Vánoce - vánice.
 • Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
 • Padá-li na Boží narození sníh, hodně obilí bude na polích.
 • Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
 • Zelené (černé) vánoce - bílá Velkonoc.
 • Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
 • Zelené vánoce - bílé velikonoce.
 • Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.
 • Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
 • Jasné vánoce - hojnost vína i ovoce.
 • O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
 • Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
 • Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.
 • Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
 • Tmavé vánoce - světlé stodoly.
 • Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.
 • Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!
 • Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
 • Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
 • Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor,
  od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
 • Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
 • V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
 • V neděli Božího narození – teplá zima bez prodlení.
 • Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.
 • V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.
 • Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.
 • Na Boží narození o bleší převalení.26. prosince

sv. Štěpán – 2. svátek vánoční

 • Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
 • Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
 • Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
 • Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
 • Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje,
  víno před zkázou jistou se chvěje.
 • Jestli Štěpán valným větrem fouká, vinohrad na něj smutně kouká.
 • Pakli na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
 • Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.
 • Na svatého Štěpána každý se má za pána.28. prosince

sv. Mláďátka betlémská – Bohumila

 • Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
 • Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
 • Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let, a když večer, mrou starci.
 • Je-li na Mláďátka mha, mrou děti.
 • Na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mříti.
 • Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.
 • O Mláďátkách a svatého Josefa pěkné počasí,
  zvednou se příští léto brambory.
 • O Mláďátkách den se omlazuje.31. prosince

sv. Silvestr I. – Silvestr

 • O Silvestru papeži snížek si již poleží.
 • Jak byl celý rok samá voda a bláto,
  na Silvestra nenapadne zlato.
 • Je-li o Silvestru v noci vítr a ráno jasno, bude dobrého vína pořídku.
 • Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí,
  nelze nám dobrého vína se nadíti.
 • Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje,
  není na vína hrubé naděje.


(sesbíráno z různých webů a stránek) 
založeno 12.11.2006