VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Mikuláš a čert

Sv. Mikuláš

Sv. Mikuláš byl biskup z města Myry v Turecku.Byl pověstný tajným rozdáváním těm, kteří to potřebovali. Když propuklo pronásledování křesťanů, byl i Mikuláš uvězněn. Zemřel 6. prosince mezi lety 345 - 351. Stal se patronem námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků a vězňů. Je patromen Ruska, Lotrinska a města Amsterdam.

Úcta k Mikuláši se postupně šířila po celé Evropě. Bývá zobrazován jako starý vousatý muž, který obdarovává nebo kárá děti. Krajově i národnostně se tato tradice liší a dnes je doprovázen andělem a čertem
 
založeno 12.11.2006