VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Koledy a vánoční písně

Jak jsi krásné, neviňátko

1. Jak jsi krásné, neviňátko. v prostřed bídy nebožátko,

před Tebou padáme, dary své skládáme.

2. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údíčky;

já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka.

3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého;

s ním si móžeš hráti, libě žertovati.

4. A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme;

my ti zadudáme, písně zazpíváme.

5. Pastuškové mu dudajú, zvuky dud sa rozléhajú,

slavně dudy dujú, všeci prozpévujú.

6. Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!

S tebú sa lúčíme, Bohu porúčíme. 
založeno 12.11.2006