VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Koledy a vánoční písně

Nesem vám noviny ...

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvujú
narození Páně ohlašujú;
že jest narozen, v jeslích položen,
že jest narozen, v jeslích položen
oznamují.


 
založeno 12.11.2006