VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Koledy a vánoční písně

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.

R. Z života čistého,
 
z rodu královského,
nám, nám na-ro-dil se.


Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
R. Z života ...


Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzít Bůh na se, radujme se.
R. Z života ...


Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
R. Z života ...


 
založeno 12.11.2006