VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Koledy a vánoční písně

Jak jsi krásné neviňátko

1.Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy nebožátko!Před tebú padáme, dary své skládáme.

2.Já ti nesu dvě kožičky,by zahřály tvé údičky.Já zas trochu mlíčka,by kvetly tvá líčka.

3.Já ti nesu veselého,beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti,libě žertovati.

4.A co mi ti nuzní dáme? Darovati co nemáme,my ti zadudáme, písně zaspíváme!

5.Pastuškové mu dudajú, zvuky dud se rozléhajú,slavně dudy dujú,všeci prospěvujú.

 
založeno 12.11.2006