VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Koledy a vánoční písně

Koledy

Koleda označuje původní píseň, kterou zpívaly děti při obcházení jednotlivých domů a koledovaly si o výslužku. Tu představovalo především jídlo nebo pití. Tento zvyk se u nás udržel už jenom na vsi.

Dnes se koledou označuje píseň s vánoční tématikou, původně s náboženským obsahem.

Historie vánočních koled sahá do 13. století a podle legend je autorem první koledy František z Assisi (1181 - 1226).

V Čechách je starodávný obyčej koled a koledování doložen ještě v předhusitských dobách. Vzdělaný mnich Jan z Holešova sepsal v Břevnovském klášteře spis Štědrý večer, ve kterémm zachytil vánoční obyčeje a zvyky a neopoměl popsat ani vánoční písně.


 
založeno 12.11.2006