VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁM NA SVÝCH DALŠÍCH STRÁNKÁCH

Jesličky - betlém

Vznik jesliček

Pro vznik tradice jesliček - betlému měla význam událost, která se stala v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka z Assissi, aby strávil Vánoce na jeho panství.

Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio, kterou upravil jako kapli a uspořádal v ní výjev narození Páně. Sem pozval v noci 24.prosince vesničany z širého okolí. Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony a kopec se míhal mnoha světly, jak si příchozí svítili na cestu pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko. Při nich sloužil kněz mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia, které jediné vypráví podrobněji o Kristově narození.

Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i půlnoční mše.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
založeno 12.11.2006